RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu z przedstawicielem, firmy Davidan Resorts z siedzibą w Zieleniec 69, 57-340 Duszniki-Zdrój, jednocześnie oświadczam iż zapoznałem / zapoznałam się z klauzulą informacyjną
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia E L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Davidan Resorts, NIP: 6222796735, Zieleniec 69, 57-340 Duszniki-Zdrój 
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty cenowej, 
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie firma Davidan Resorts, NIP: 6222796735, Zieleniec 69, 57-340 Duszniki-Zdrój,
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  5. Jako administrator Twoich danych zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.